باز هم فريب ...

t6vtpu.jpg

در ميان اين همه صورتكهاي فريب

 به باور اينكه شانه هايت پناهگاهي مطمئن براي دردهايم است

 چشمانم را بستم تا به شانه هاي مهربان تو تكيه زنم و راه بپيمايم

 اما تو!!!

بي توجه به كسي كه با ديدگاني بسته

و به پاس اعتماد به تو

با همه شوق به سويت مي آيد

رفتي و من به جاي لمس شانه هاي تو

                                            سنگيني سنگفرش خيابان را احساس كردم

/ 25 نظر / 4 بازدید