بدون عنوان

1%20ghatre.JPG

حالم خوب است
هنوز خواب می‌بينم
ابری می‌آيد
و مرا تا سرآغازِ روييدن  بدرقه می‌کند.
پاييز که بيايد
نمی‌دانم چندساله می‌شوم
اما صدای غريبی
مرتب می‌گويَدَم:

                             پس تو کی خواهی مُرد 

/ 23 نظر / 4 بازدید