هوا سرد است و دلگير است

ومن بنشسته ام اينجا

کنار راه پرت و ساکتی ، تنها

دريغ از ذره نوری

و می لرزم من از سرما و تنهايی

/ 6 نظر / 7 بازدید
الهه ناز

سلام... دل من هم گرفته... من هم ميلرزم از سرما و تنهايي.... تنهايي... تنهاي.... به كلبه ام بيا همدرد

مهرداد ؛ * پسر ارديبهشتی *

باز هم ميام...هميشه ميام....هميشه.... راستی ايکارد من به دستت رسيد؟ ايميلتو لطفا چک کن..... مهرداد ؛ * پسر ارديبهشتی *