خوابی ديدم که ای کاش تعبيرش تو باشی05.gif

/ 6 نظر / 6 بازدید
غزال

حتما همينطوره ... شک نکن !!!

سيزيف

سلام . خوبی مهتاب؟

درخت سرگردان

سلام.اميدوارم تعبيرش من نباشم،چون آن‌وقت کابوس ديده‌ی ،نه خواب...

تنها و پر از احساس

کدام تو، این مهم است.

سياوش

به خواب هم نمي‌بينمش چه جاي وصال...

محمد

تا كه مهتابي چنين ميتابد امشب بر سرم سر خوشم. نشناسم پا ز سر تو تنها. من با تو من تنها و دور از تو اي زيباترينم اگر تو تنهايي ليكن نور را كه رساند به صورت مهربانت خورشيد با توست ...