عکس يادگاری

 

عکسي را مي بوسم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

               

                       هماني که تو در جمع مهماناني

 

ديگران تصوير دور مي شوند و دورتر

                            

                                   تا تنها تو مي ماني

                               

                                 بوسه اي بر پيشاني ام مي نهي

                               

                                  و آنگاه

                                          به آزرم نگاه از نگاهم مي رماني

 

ديگران تصوير نزديک مي آيند و نزديکتر

                                                       و تو در جمع مهماناني

 

/ 14 نظر / 3 بازدید