بهار

عيد كه آمد

فكري براي آسمان تو خواهم كرد

يادم باشد روزهاي آخر اسفند

دستمال خيسي روي ستاره هايت بكشم

و گلداني كنار ماهت بگذارم

پنهان نمي كنم كه پيش از اين سطرها

"دوستت دارم" را مي خواستم بنويسم

حالا كمي صبر كن

بهار كه آمد

فكري براي آسمان تو و سطرهاي پنهاني خودم خواهم كرد

/ 10 نظر / 3 بازدید