باد ما را با خود خواهد برد

ای سراپایت سبز

دستهایت را چون خاطره ای سوزان

در دستان عاشق من بگذار

و لبانت را چون حسی گرم از هستی

به نوازشهای لبهای عاشق من بسپار

باد ما را با خود خواهد برد

باد ما را با خود خواهد برد

/ 6 نظر / 9 بازدید
klhz

مرجان لب لعل تو مر جان مرا قوت...... ياقوت نهم نام لب لعل تو يا قوت/////قربان وفاتم به وفاتم گذری کن.......تا بوت همی برکشم از رخنه تابوت

پسری از آسمان

انسان با سه بوسه تکميل مي شود 1-بوسه مادر که با آن با يه عرصه خاکي مي گذاري 2- بوسه عشق که يک عمر با ان زندگي مي کني 3- بوسه خاک که با ان با به عرصه ابديت مي رود

پسری از آسمان

يک لحظه ديگر، تنها لحظه اي ديگر بگذار تا به چشمانت خيره شوم.

آرام

نوشته هات فوق العاده است. تحت تاثير قرار گرفتم.

آرام

دلم برای klhz هم تنگ شده که اين پايين يادداشت گذاشته