سرد سرد است وجودم بی تو

اگه تو با دل من يکدل و همراهی بگو

از دلم بی خبری يا اگه آگاهی بگو

تو با من قهری بگو آشتی اگه هستی بگو

نمی دونمچی بگم هر چی که می خواهی بگو

ساکتی و سردی چرا؟ سردی آوردی چرا؟؟

با دل خسته من چرا بد کردی چرا؟؟؟06.gif02.gif

/ 2 نظر / 9 بازدید
عشق

تو هم با من نبودی،مثل من با من و حتی مثل تن با من...

کشیش

وبلاگ کشی آپ دیت شد.آخرين پست وبلاگ کشيش.مهتاب خانوم خداحافظ.ممنون که به من سر ميزديد