گاه می انديشم ،<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خبر مرگ مرا با تو چه کس می گويد ؟

آن زمان که خبر مرگ مرا

از کسی ميشنوی ، روی تو را

کاشکی می ديدم.

شانه بالا زدنت را،

ـ بی قيد ـ

و تکان دادن دستت که ،

ـ مهم نيست زياد ـ

و تکان دادن دستت که،

ـ عجيب ! عاقبت مرد ؟

ـ افسوس!

ـ كاشكي مي ديدم !

من به خود مي گويم :

چه كسي باور كرد

جنگل جان مرا

آتش عشق تو خاكستر كرد ؟06.gif

 

 

/ 11 نظر / 3 بازدید