بيا که ديگه داره دير ميشه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 دلم تو سينه داره پير ميشه

باز دلم غم داره  باز تو رو کم داره

کِي پشيمون ميشي

                                   کِي مهربون ميشي؟06.gif

دل داره خون ميشه

غم فراوون ميشه

کِي پشيمون ميشي؟

                                  کِي مهربون ميشي؟06.gif

 

بي تو ديگه دنيا واسه من سرابه

مي بينمت هر شب اما افسوس که تو خوابه

 

                                                                          

 

                                                           به ديدارم بيا هر شب در اين تنهايی تنها و تاريک خدا مانند

                                                                                         دلم تنگ است

 

/ 15 نظر / 2 بازدید