در اين بن بست

دهانت را می بويند

مبادا که گفته باشی «دوستت می دارم»

دلت را می بويند

روزگار غريبی است ، نازنين!!!

و عشق را کنار تيرک راه بند تازيانه می زنند.

عشق را در پستوی خانه نهان بايد کرد06.gif

/ 4 نظر / 7 بازدید
بتول*

در پستوي خانه دلي در كنار دلي ديگر نهان مي شود / و همينه كه مي گن دلبرم دلبر خانه خرابم كرد

elmira

بيخيال بابا (: عشق چيه..

كشيش

سلام خوبی؟ممنون من هم خوبم. See ya

علي

من نيز مثل اسم وبلگتم