ماه

ببین ماه من

بیا درست مثل کودکی هایمان بازی را از نو آغاز کنیم

تو چشم بگذاری و من قایم شوم

اگر پیدایم کردی هر چه گفتی قبول

حالا

تو چشم میگذاری و من قایم میشوم

درست در پشت سرت

تو میگردی و من پیدا نمیشوم

دیدی ماه من

من در یک قدمی توام

و تو هرگز مرا پیدا نکردی

نه مرا نه آن سایه اضافی روی دیوار را

خالا قضاوت با خودت!!!

/ 8 نظر / 2 بازدید