ماه

ببین ماه من

بیا درست مثل کودکی هایمان بازی را از نو آغاز کنیم

تو چشم بگذاری و من قایم شوم

اگر پیدایم کردی هر چه گفتی قبول

حالا

تو چشم میگذاری و من قایم میشوم

درست در پشت سرت

تو میگردی و من پیدا نمیشوم

دیدی ماه من

من در یک قدمی توام

و تو هرگز مرا پیدا نکردی

نه مرا نه آن سایه اضافی روی دیوار را

خالا قضاوت با خودت!!!

/ 8 نظر / 7 بازدید
klhz

منم هر وقت ميرم کله پاچه بخورم يارو چشم ميذاره!!!؟

برادر

خيلی جالب نوشتی

يک دوست قديمی(مريم)

محمد

هست آن نيست که هر لحظه کنارت باشد هست آن است که هر لحظه به یادت باشد

پسری از آسمان

دنيا را بد ساختند .......... کسي را که دوست داري تو را دوست ندارد کسي که تو را دوست دارد تو دوستش نمي داري اما کسي که تو دوسش داري و او هم دوستت دارد، به رسم و آيين هرگز به هم نمي رسيد و اين رنج است . زندگي يعني اين............