وقتی تو نيستی

وقتي تو نيستي نه هستهاي ما چونان كه بايدند نه بايدها

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مثل هميشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض مي خوانم

 

عمريست لبخندهاي لاغر خود را در دل ذخيره مي كنم

 

                                                        باشد براي روز مبادا06.gif

 

اما در صفحه هاي تقويم روزي به نام روز مبادا نيست02.gif

 

آن روز هر چه باشد روزي شبيه ديروز

 

 روزي شبيه فردا

 

 روزي درست مثل همين روزهاي ماست

 

اما كسي چه مي داند شايد امروز نيز روز مبادا باشد

 

وقتي تو نيستي نه هستهاي ما چونان كه بايدند نه بايدها

 

                                           هر روز بي تو روز مباداست02.gif

/ 8 نظر / 5 بازدید