صبح روز ديدار

اول صبح با ياد تو از خواب ناز بيدار ميشم

به عشق ديدار تو من راهی روزگار ميشم

پنجره رو باز می کنم سوی تو پرواز می کنم

با اسم زيبای تو من روزم رو آغاز می کنم

/ 2 نظر / 8 بازدید
تنها و پر از احساس

بعضی وقتها بعضی شعرها با زندگی آدم منطبق میشن. و اون لحظه که آدم همون شعر رو زمزمه میکنه به اندازه دنیا لذت میبره. و این چقدر زیباست، نه؟

مهتاب

بله واقعا زيباست !!!