دوباره عشق .... دوباره ما

 

 

 

 

با تو دیگر مرا ترسی از تاریکی نیست

وقتی دست هایت را دارم

و نفس هایت من را نوید زندگی می دهد

و عشق با شکوه ترین واژه برای بیان این احساس است

تا رهایی فاصله ای نیست...

ببین!

    عشق ِ من!

                  لحظه ی پروازمان نزدیک است...

/ 13 نظر / 9 بازدید