گمشده

كوله بار سفرت رفت و نگاهم را برد

                                        نه تو ديگر هستي

                                        نه خيالي كه در آن دلخوشي ام سبز شود

سايه ها ميدانند

                          كه به دنبال نگاهي نگران تر از ابر

                                                             سخت سرگردانم

هيچ كس گمشده ام را نشناخت

              تا شبي

                               رايحه نابي

                                                   خبر آورد

                                                   كه كسي در راه است

                                                                 چشمي از درد دلم آگاه است!!!

/ 16 نظر / 2 بازدید