هيچ کس

در سبد خالی اين سنگ صبور

سيب سرخی نگذاشت

/ 3 نظر / 4 بازدید
hamed

اینمک یه سیب سرخ آبدار تو سبد شما.هفت سینتون دیگه داره تکمیل میشه.

k.G

?yes life is beautiful. Have you seen this movie

تنها، پر از احساس

چنان تنها که دريغ از سيب سرخی که تقديمت کنم.