باز دلم غم داره

1z4d06h.jpg

چقدر به آرامش دستانت محتاجم

و به گرمايي كه با حضور تو ، تمام وجودم را فرا ميگيرد

چه كودكانه دوستت دارم

و چه مشتاقانه به انتظارت مي نشينم ستاره دنباله دار

افسوس كه دوري

دوري از من

وقتي شبها چشمهايم را با ياد تو مي بندم

تو را با تمامي وجودم احساس مي كنم

و گاه با حسرت به خود مي گويم

كاش اين رويا به واقعيت مي پيوست

ديگر از پا افتاده ام

ناي راه رفتن ندارم

هر لحظه كه ميگذرد احساس ميكنم دورتر ميشوي

آرامش وجودم! كمي آرامتر برو

تا بتوانم با پاهاي زخمي به تو برسم

كاش ميدانستي

كه چقدر دلم هواي با تو بودن كرده

/ 24 نظر / 5 بازدید