من ميگم دلم شکسته اس

تو ميگی خوب ميشه خسته اس02.gif

/ 3 نظر / 5 بازدید
محمد

دل شکسته به ساز شکسته ماند ........ که با زدنش دست برآرد فريادی!به من هم سر بزن

یک دوست

دل شکسته روهيچ شکسته بندی نمی تونه بند بزنه!