هنوز ايستاده ام

 

گر همسفر عشق شدی مرد سفر باش

هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش

 

مثل مردن می مونه دل بريدن

/ 4 نظر / 9 بازدید
آزاده

دوست خوبم خوشحالم که هنوز ايستاده ای اميدوارم هميشه سبز ايستاده باشی ... ريشه هاتو قوی کن تا برای ايستادن به هيچ تکيه گاهی احتياج نداشته باشی ...:)

سياوش

چو شدي تشنه ترين قلب تو درياست...

غروب

هم ايستادن مرد ميخواد، هم بريدن مرد ميطلبه.

يه مرى شاى

درا اين بلاط اينقىر ىذرسه؟ من فارسي ساؤم كامل نبوى شرمنىه