بي تو

nvns43.jpg

دلم هيچ نمي خواهد

فقط تو را ميخواهد و گرماي حضورت

آرامش وجودت

خنده ها و مهربانيت

و هر آنچه كه با حضور تو رنگ زندگي ميگيرد

بي تو همه چيز طعم مرگ ميدهد

بي تو همه جا تاريك است

به تو گفته بودم كه از تاريكي مي ترسم

تنها يك آرزو دارم

           دلم تو را ميخواهد

                               كاش برگردي

/ 20 نظر / 4 بازدید