بهترين چيز رسيدن به نگاهی است

که از حادثه عشق ، تر است

/ 6 نظر / 7 بازدید
تنها، پر از احساس

ای که با من کج و با خود کج و با خلق خدا کج***آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج

dr

سلام ... وبلاگ قشنگی داری ..به من هم سر بزن

klhz

...... هنوز ايستاده ام.........

سياوش

و عشق، تنها عشق / مرا به وسعت اندوه زندگيها برد / مرا رساند به امكان يك پرنده شدن

fatola amiri

‌آخه ....چيزه ..... أها تكراريه.........

غروب

اگر یک سال زود تر مرا می دیدی ، آن نگاه را درک کرده بودی.